Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 1 Cele konkursu 

1. Rozwijanie świadomości ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu

oraz promowanie wzorców konsumpcji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym,

przyczyniającej się do ochrony środowiska, w szczególności poprzez: 

1) zainteresowanie dzieci i uczniów zapobieganiem marnotrawstwu surowców – w szczególności

 w kontekście opakowań szklanych (butelki i słoiki); 

2) zwrócenie uwagi na rolę gospodarki o obiegu zamkniętym i prozdrowotne oraz prośrodowiskowe 

właściwości opakowań szklanych; 

3) pobudzanie wśród dzieci i młodzieży świadomości ekologicznej oraz kształtowanie

korzystnych dla środowiska naturalnego postaw i zachowań. 

4) wybór opakowań szklanych jako świadomy i korzystny dla środowiska i zdrowia człowieka. 

2. Prace konkursowe zostaną wykorzystane przez Organizatora Konkursu do działań informacyjno-edukacyjnych

i promocyjnych. 

2 Terminy 

1. Zgłoszenie osób bądź drużyn do konkursu do 10 stycznia 2020r. Warunkiem zgłoszenia jest przyniesienie podpisanej Zgody na udział w konkursie

2. Prace będą wykonywane pod nadzorem nauczyciela (p. Pauliny Jurgi) dnia 11 lutego 2020r. ( wtorek) na 3 i 4 godzinie lekcyjnej. 

3. Wyniki etapu szkolnego: 14 lutego 2020r. (do kolejnego etapu przechodzą maksymalnie 3 prace z każdej klasy). 

3.Wyniki zostaną ogłoszone w dniach 6-8 marca 2020 r. na XXIV Targach Edukacyjnych w Poznaniu

oraz na fanpage „EduPak Polska”. Dodatkowo Organizator powiadomi Laureatów Konkursu drogą elektroniczną

na wskazany przez Uczestników w Formularzu adres poczty elektronicznej i zaprosi na wystawę i targi. 

4. Nagrody zostaną wręczone Laureatom w dniach 6-8 marca 2020 r. na Targach Edukacyjnych w Poznaniu. 

5. Wszyscy uczestnicy Konkursu, po wcześniejszym poinformowaniu Organizatora, będą mogli

wejść bezpłatnie na Targi Edukacyjne w Poznaniu w celu zobaczenia wystawy i uczestniczenia we wręczeniu nagród. 

3 Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1.Konkurs adresowany jest do czterech grup wiekowych. Każda z grup ma inne zadania, dopasowane

do celów konkursu oraz uwarunkowane wiekiem i umiejętnościami uczestników.

Grupami, do których adresowany jest konkurs, są: 

a. Uczniowie lub grupy uczniów (minimum 3 osoby) szkół podstawowych klas 1-3; 

b. Uczniowie lub grupy uczniów (minimum 3 osoby) szkół podstawowych klas 4-6; 

c. Uczniowie lub grupy uczniów (minimum 3 osoby) szkół podstawowych klas 7-8; 

2. W Konkursie adresowanym do szkół podstawowych mogą brać udział

zarówno uczniowie indywidualni, jak i grupy uczniów (minimum 3 osoby) wraz z nauczycielem-koordynatorem,

zgłaszane za pośrednictwem szkoły i za pisemną zgodą wszystkich przedstawicieli ustawowych

wszystkich uczniów, którzy stworzyli Pracę konkursową.

5. Za prace plastyczne zgłoszone do Konkursu uznaje się prace w dowolnym

rozmiarze, w formie rysunku, techniki malarskiej, wyklejanki, grafiki, kolażu itd.

Z konkursu wyłączone są formy przestrzenne. 

3. Jedna klasa z danej szkoły może zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe. Ilość klas z danej szkoły

jest dowolna. 

 

4 Przedmiot Konkursu 

1. Uczniowie szkół podstawowych z klas 1-3 lub grupy uczniów (min.3 os.) z klas 1-3:

samodzielne wykonanie plakatu z hasłem, techniką dowolną, w dowolnym formacie pod nadzorem nauczyciela. 

Temat pracy: „Butelkoman - szklany bohater – jak wygląda i co robi?” 

Zagadnienia kluczowe, które powinny być poruszone w pracy: środowisko, szklane opakowania,

drugie życie szkła, segregowanie, nie marnowanie. 

2. Uczniowie szkół podstawowych z klas 4-6 lub grupy uczniów (min.3 os.) z klas 4-6: 

samodzielne wykonanie plakatu z hasłem, techniką dowolną, w dowolnym formacie pod nadzorem nauczyciela.

Temat pracy: „Jak mogę być w codziennym życiu Bohaterem?” 

Zagadnienia kluczowe, które powinny być poruszone w pracy: środowisko, szklane opakowania,

drugie życie szkła, segregowanie, nie marnowanie. 

3. Uczniowie szkół podstawowych z klas 7-8 lub grupy uczniów (min.3 os.) z klas 7-8:

samodzielne wykonanie plakatu, techniką dowolną, w dowolnym formacie pod nadzorem nauczyciela,

ilustrującego hasło: „ Jak, wybierając opakowania szklane, mogę chronić środowisko?” 

Zagadnienia kluczowe, które powinny być poruszone w pracy: środowisko, szklane opakowania,

drugie życie szkła, recykling, zero waste. 

 

5. Wymagania techniczne dotyczące pracy konkursowej 

1. Każda klasa może zgłosić maksymalnie 3 prace (wliczając to zarówno prace indywidualne jak i grupowe),

których wyboru dokona nauczyciel-koordynator (p. Paulina Jurga). 

2. Każda Praca konkursowa musi posiadać imię i nazwisko uczestnika, klasę,

nazwę i numer szkoły oraz miejscowość. 

5 Kryteria jakościowe pracy 

1.Prace konkursowe, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym, oceniane będą 

zgodnie z następującym i kryteriami: 

1) Zgodność treści Pracy konkursowej z tematyką Konkursu, 

2) Kreatywność w prezentowaniu zadania konkursowego i tematyki Konkursu, 

3) Technika wykonania Pracy konkursowej, 

4) Kompozycja pracy konkursowej 

 

6 Nagrody w etapie pozaszkolnym 

1. W każdej grupie wiekowej wymienionej zostaną wyłonieni Laureaci I, II i III miejsca. 

2. Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe uzgodnione w porozumieniu z laureatami o wartości: 

a. Uczniowie lub grupy uczniów (minimum 3 osoby) szkół podstawowych klas 1-3: 

- 1 miejsce do kwoty 350 zł; 2 miejsce do kwoty 300 zł; 3 miejsce do kwoty 250 zł. 

b. Uczniowie lub grupy uczniów (minimum 3 osoby) szkół podstawowych klas 4-6: 

- 1 miejsce do kwoty 400 zł; 2 miejsce do kwoty 300 zł; 3 miejsce do kwoty 200 zł

c.  Uczniowie lub grupy uczniów (minimum 3 osoby) szkół podstawowych klas 7-8: 

- 1 miejsce do kwoty 450 zł; 2 miejsce do kwoty 350 zł; 3 miejsce do kwoty 250 zł 

P.Jurga

 

Do pobrania: 

REGULAMIN

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE