Vinaora Nivo Slider

Rekrutacja dzieci do przedszkola i klasy I na rok szkolny 2021/2022

 

W dniach od 22 lutego 2021 r. od godziny 800 do dnia 9 marca 2021 r. do godz. 1500 w Szkole Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie odbędzie się rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Zarządzenie 276_21 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021_2022 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych 

Zarządzenie nr 275_21 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021_2022 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli 

 

Rodziców dzieci 3-letnich, 4- letnich, 5 - letnich, które uczęszczają do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie i w następnym roku szkolnym będą kontynuować edukację przedszkolną w naszej szkole- prosimy o wypełnienie:

"Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie w roku szkolnym 2021/2022."(deklaracje takie otrzymają Państwo od wychowawców) w terminie od 11 lutego 2021 r. do 19 lutego 2021 r.

Rodzice, którzy po raz pierwszy chcą zapisać dzieci do oddziału przedszkolnego w Bronikowie, proszeni są o pobranie wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej www.bronikowo.pl

UWAGA! 

Dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły przyjmowane są do klasy I na podstawie zgłoszenia , które należy złożyć od 11 lutego2021 r. do 19 lutego r. do godz. 1500.

Zgłoszenie jest dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły: www.bronikowo.pl

 

Dokumenty do pobrania:

- wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego/przedszkola

 

- oświadczenie o wielodzietności załącznik nr 1

 

- oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka załącznik nr 2

 

- oświadczenie rodziców o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym załącznik nr 3

 

-oświadczenie rodzica o ubieganiu się o przyjęcie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola załącznik nr 4

 

- oświadczenie rodzica, że dziecko objęte jest obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub ma odroczony obowiązek szkolny załącznik nr 5

 

- oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola załącznik nr 6

 

 - klauzula informacyjna

 

- oświadczenie woli