Vinaora Nivo Slider

 

Świetlica Szkolna Zespołu Szkół w Bronikowie.

 

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku.

W razie potrzeby godziny świetlicy szkolnej mogą ulec zmianie.

Wychowawcą świetlicy jest pani Karolina Frąk.

 

DO POBRANIA:

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ŚWIETLICOWYCH  - TYLKO DLA DOJEŻDŻAJĄCYCH!!!

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest:

Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

Cele szczegółowe:         

  1. Zapewnienie dzieciom dojeżdżającym opieki przed i po lekcjach.
  2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno - moralnej (odpowiednie zachowanie w szkole, w domu i środowisku lokalnym).
  3. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
  4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy.
  5. Rozbudzanie i rozwój zainteresowań i zdolności.
  6. Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, budowanie motywacji do zachowań  prozdrowotnych.
  7. Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, nauczycielami w celu rozwiązania napotkanych trudności wychowawczych.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

PLAN DOWOZU UCZNIÓW

 

PLAN ODWOZU UCZNIÓW