Święto Patrona Szkoły por. Stefana Rysmanna

13 kwietnia obchodziliśmy Święto Patrona. Z tej okazji zrealizowany był projekt
z Patronem na Ty
. Były chwile zadumy, nostalgii – wspomnień historycznych, a dokładnie zbrodni, dokonanej na Polakach w Katyniu, Starobielsku i Ostaszkowie przez Rosjan. Były też chwile pełne radości, wspólnej zabawy, rywalizacji miedzy klasami, gdzie uczniowie wykonywali różne zadania związane z wiedzą na temat naszego patrona, szkoły, nauczycieli…
To był dobry czas: kreatywny, integrujący, rozwijający wiedzę i umiejętności J

Joanna Głowacka – Wieczorek