Dyrekcja

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie

mgr Piotr Filipowicz
tel. fax (65) 518 09 64
e-mail: dyrektor@bronikowo.pl