Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Grzegorz Król

E-mail: iod@bronikowo.pl