Kadra

Dyrektor

 • Piotr Filipowicz

Nauczyciele pracujący w szkole

 • Andrynowski Piotr – fizyka
 • Adamczak Zofia – religia
 • Bartkowiak Magdalena – język polski, specjalista zajęć rewalidacyjnych
 • Bojek Bernadeta – matematyka
 • Drgas Dorota – edukacja wczesnoszkolna
 • Filipowicz Łukasz – muzyka, plastyka, informatyka
 • Filipowicz Piotr – wychowanie do życia w rodzinie
 • Frąk Karolina – pedagog szkolny, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel zastępujący dyrektora w sprawach organizacyjnych za zgodą organu prowadzącego szkołę
 • Głowacka Wieczorek Joanna – historia, wiedza o społeczeństwie
 • Han Agnieszka – biologia
 • Janowicz Justyna – edukacja przedszkolna
 • Jurga Paulina – język angielski, edukacja dla bezpieczeństwa
 • Kleinschmidt Marek – chemia
 • Klupsz Paulina – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne
 • Kucharczak – Skorupka Milena – język niemiecki, geografia, technika
 • Luberda Sylwia – edukacja przedszkolna, język angielski w oddziałach przedszkolnych
 • Ornoch Emilia – edukacja wczesnoszkolna, specjalista zajęć rewalidacyjnych
 • Rusek Dominika – przyroda
 • Stankowiak Ewa – edukacja wczesnoszkolna
 • Szablewska Izabela – doradztwo zawodowe
 • Wieczorek Wojciech – wychowanie fizyczne, SKS
 • Wower Joanna – bibliotekarz, logopeda

Pracownicy administracji

 • Danuta Kałucka
 • Monika Marciniak
 • Grażyna Szczepaniak

Pracownicy obsługi

 • Mariusz Jankowiak
 • Paulina Filipowicz
 • Hanna Ratajczak
 • Magdalena Sosińska
 • Klaudia Tomiak