Plan rozpoczęcia roku szkolnego w Bronikowie 04.09.2023

W tym roku wyjątkowo rok szkolny rozpocznie się 4 września w poniedziałek. Tego dnia ze względu na roboty budowlane nie będzie jeszcze zajęć w przedszkolu, a dzieci przedszkolne wraz z rodzicami zapraszamy na mszę świętą i uroczystości na sali gimnastycznej. Plan uroczystości przedstawia się następująco:

8.00 – msza święta w kościele w Bronikowie

9.15 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w sali gimnastycznej (sala wiejska)

ok. 10.00 – zakończenie uroczystości, odwóz uczniów dojezdnych

Plan dowozu na 04.09.2023:

7.05 – Podśmigiel

7.15 – Morownica

7.20 – Stare Szczepankowo

7.25 – Nowe Szczepankowo

7.35 – Bronikowo pod salą wiejską

7.45 – Machcin

Od wtorku, 05.09.2023 dowozy będą odbywały się według tego samego planu!

Informuję rodziców dzieci 3 i 4 letnich, że jest możliwość dowozu ich dzieci autobusem szkolnym, ale w tym celu myszą złożyć wniosek w sekretariacie szkoły i wykupić bilet miesięczny lub bilety jednorazowe u kierowcy. Wszystkich informacji udziela sekretariat szkoły pod numerem telefonu 65 518 09 64