ZEBRANIE Z RODZICAMI 21.09.2023 (czwartek)

W najbliższy czwartek, 21.09.2023 odbędzie się zebranie wychowawców klas z rodzicami uczniów klas I – VII oraz rodzicami dzieci z oddziałów przedszkolnych.

NA ZEBRANIE MOŻNA PRZYJECHAĆ SAMOCHODEM POD SZKOŁĘ, GDZIE ZOSTAŁY WYGOSPODAROWANE DODATKOWE MIEJSCA PARKINGOWE. INFORMUJĘ RÓWNIEŻ, ŻE OD PONIEDZIAŁKU, 02.10.2023 RODZICE BĘDĄ MOGLI PODWIEŹĆ DZIECI POD SZKOŁĘ SAMOCHODEM, ALE TRZEBA BĘDZIE ZAPARKOWAĆ W WYZNACZONYCH MIEJSCACH NA TRAWIE. NIE BĘDZIE WOLNO PARKOWAĆ NA KOSTCE BRUKOWEJ! Proszę też o zachowanie szczególnej ostrożności i nie zastawianie swoim pojazdem drogi dla autobusu szkolnego.

Program zebrania:

16.00 – oddziały przedszkolne

16.45 – klasa I (sala nr 3), klasa II (sala nr 2), klasa III (sala nr 4)

17.30 – klasa IV (sala nr 6), klasa V (sala nr 1), klasa VI (sala nr 8), klasa VII (sala nr 7)

18.30 – spotkanie Rady Rodziców z dyrektorem w sali nr 7

W ramach zebrań klasowych:

  • wychowawcy zapoznają rodziców  z  planem wychowawczym dla klasy, przedstawią również swoje plany działań na cały rok (wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów mają obowiązek do czwartku wysłać poprzez edziennik wszyscy nauczyciele, żeby rodzice mogli podpisać dokument, że się z nimi zapoznali). Nauczyciele wysyłają również informację o godzinach , kiedy dyżurują i są dostępni dla rodziców w ciągu tygodnia.
  • dyrektor szkoły zapozna rodziców uczniów klas IV – VII z programem zajęć wychowania do życia w rodzinie
  • rodzice wybiorą swojego reprezentanta do Rady Rodziców

UWAGA: Ubezpieczenie dziecka rodzice opłacają indywidualne. Na stronie szkoły oraz poprzez edziennik udostępniamy link z propozycją ubezpieczenie z firmy Alianz (oczywiście można wybrać inną firmę lub nie ubezpieczać, wola rodziców)

Kwota składki na Radę Rodziców zostanie ustalona na pierwszym zebraniu. Szczegóły niezwłocznie przekażę poprzez edziennik oraz stronę internetową szkoły i Fb

Informuję rodziców, że trwają konsultacje w sprawie zmiany porannych dowozów. O ewentualnych decyzjach poinformuję w najbliższym czasie.

Proszę zwrócić uwagę na bezpieczeństwo w okolicach szkoły. Park jest częściowo placem budowy na który osoby postronne mają zakaz wchodzenia!