Podsumowanie konkursu pt. „Bezpieczne ferie zimowe”

Dnia 8 lutego 2024r. dokonano podsumowania konkursu profilaktycznego pt. „Bezpieczne ferie zimowe”. Celem konkursu było propagowanie bezpiecznych zachowań w trakcie ferii zimowych.

Komisja konkursowa wyróżniła sześć prac plastycznych. Dla zwycięzców zostały przygotowane nagrody. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali słodką niespodziankę.

Nagrody oraz niespodzianki zostały ufundowane przez Radę Rodziców działającą przy naszej szkole.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu.

Radzie Rodziców serdecznie dziękujemy za ufundowanie nagród i niespodzianek dla wszystkich uczestników.

Organizatorzy:

Karolina Frąk

Natalia Musielak

Dorota Drgas

Aleksandra Wojtkowiak