Happening „Nie krzywdź!”

W dniu poprzedzającym Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci, w naszej szkole odbył się happening pt. „Nie krzywdź!”. Organizatorami akcji były pedagog szkolny p. Karolina Frąk oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego p. Magdalena Bartkowiak.  W akcji wzięli udział uczniowie klas I-VIII.

Tego dnia uczniowie naszej szkoły przeszli ulicami Bronikowa i nawoływali mieszkańców wsi do życia bez agresji i przemocy. Młodsi uczniowie podczas happeningu trzymali w ręku niebieski balonik jako symbol wolności, lojalności, wierności i harmonii. Natomiast starsi uczniowie nieśli transparenty z hasłami propagującymi życie wolne od zachowań przemocowych. W trakcie przemarszu wykrzykiwane były hasła, których mottem przewodnim było „Nie krzywdź!”. Podczas happeningu uczniowie wrzucali do przydomowych skrzynek pocztowych ulotki pt. „Rodzina bez przemocy”. Na zakończenie imprezy odczytana została przed dyrektorem szkoły odezwa uczniów naszej szkoły, w której uczniowie wyrazili niechęć do zachowań agresywnych i przemocowych.

Wszystkim wychowawcom, nauczycielom oraz uczniom dziękujemy za przygotowanie transparentów oraz za przypilnowanie i zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas happeningu. Zespołowi Interdyscyplinarnemu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającemu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Śmiglu dziękujemy za wsparcie finansowe. Środki pieniężne zostały wykorzystane na materiały papiernicze i nagrody dla twórców najciekawszych transparentów.

Magdalena Bartkowiak, Karolina Frąk