Rekrutacja dzieci do przedszkola i klasy I na rok szkolny 2023/2024

W dniach od 20 lutego 2023 r. od godziny 800 do dnia 10 marca 2023 r. do godz. 1400 w Szkole Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie odbędzie się rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024.

Rodziców dzieci 3-letnich, 4-letnich, 5-letnich, które uczęszczają do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie i w następnym roku szkolnym będą kontynuować edukację przedszkolną w naszej szkole- prosimy o wypełnienie:

„Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie w roku szkolnym 2023/2024.”(deklaracje takie otrzymają Państwo od wychowawców) w terminie od 13 lutego 2023 r. do 19 lutego 2023 r.

Rodzice, którzy po raz pierwszy chcą zapisać dzieci do oddziału przedszkolnego w Bronikowie, proszeni są o pobranie wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego oraz załączników do wniosku w holu szkoły lub ze strony internetowej www.bronikowo.pl

UWAGA!   

Dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły przyjmowane są do klasy I na podstawie  zgłoszenia , które należy złożyć od 13 lutego 2023 r. do 19 lutego 2023 r. do godz. 1400.

Zgłoszenie jest dostępne w holu szkoły oraz na stronie internetowej szkoły: www.bronikowo.pl

Szczegóły dostępne są na stronie www.bronikowo.pl w zakładce Rekrutacja.